Количка

0 артикула

GDPR политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКИ И ПРАВИЛА 

ЗА 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


I. Политика за поверителност

"Галидора“ ЕООД, наричано за кратко Дружеството е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) и законодателството на Република България уреждащо тази материя.;

Настоящите правила за поверителност са съобразени с Общия регламент за защита на данните, другите актове на Европейския съюз с тази област, както законодателството на Република България по отношение на защитата на лични данни.

Правилата касаят сигурността и законосъобразността при събирането и използването на лични данни по време на престоя Ви в нашия онлайн магазин и ползването на услугите и съдържанието предлагани в него услуги и продукти. Тези правила се отнасят изключително за събиране на от Дружеството чрез интернет страницата на магазина  https://www.galidora.com/ и нейните производни страници, които изрично насочват към този документ. 

Всеки субект, чиито данни се обработват от Дружеството има следните гарантирани от Общия регламент за защита на данни и закона права:

- право да поиска да му бъде предоставена информация за обработваните лични данни, които се отнасят до него;

- право да получи достъп до обработваните лични данни;

- право да поиска коригиране (ако личните данни са неточни);

- право да поиска ограничаване на обработване на лични си данни, в предвидените от законодателството случаи;

- право да поиска изтриване на личните си данни, в предвидените от законодателството случаи;

- право на възражение;

- право на преносимост на личните данни.


II. Събиране и обработка на лични данни

С регистрирането си в сайта Вие приемате и се съгласявате да ни предоставите личните си данни за изрично посочените цели на обработка, съобразно Общите условия на сайта и настоящата Политика за поверителност.

Личните данни предоставени доброволно от Вас, може да включват:

  • Име и фамилия;
  • имейл адрес;
  • телефонен номер;;
  • пощенски адрес;
  • IP адрес – местоположение;
  • IBAN на потребителя – за връщане на съответни суми при рекламации и/или отказ от договора.

Информацията, която ни предоставяте се обработва на основание Вашето изрично и доброволно съгласие, с изключение на данните които са ни необходими за изпълнение на задълженията по сключените договори и други задължения към компетентни държавни органи.

Личните данни се обработват от Дружеството, въз основа на изричното съгласие изразено с регистрация в сайта https://www.galidora.com/ и приемане на Общите условия и настоящата Политика на поверителност, която е неразделна част от тях. 

Всеки потребител на Уеб сайта има възможност да оттегли съгласието си по всяко време без други условности в писмена форма чрез изпращане на съобщение с тема „Оттегляне на съгласие за ползване на лични данни” на всички форми за контакт на сайта и Дружеството на адрес гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 426А, вх. Б, ап. 36.

Събраната информацията се използва с цел доставянето на стоките до посочен от Вас адрес и изпълнение на другите условия по договора и законодателството.

Събираните данни се използват за работата с Уеб сайта, за предоставянето на услуги и изпълнението на транзакции, които сте изискали или разрешили и за да ви бъде предоставен достъп до специална информация и оферти или за извършване на специални услуги като изпращане на брошури по електронна поща. 

Относно обработването и използването на предоставените лични данни, за да подобрим работата на клиентите ние ползваме инструменти за анализ на Уеб сайта във връзка с който имаме право да събираме и обработваме с цел анализ, информация относно Вашите посещения в магазина или на Уеб сайта, браузър, сайта, от който идвате, търсачките и ключовите думи, които сте използвали, за да намерите нашия Уеб сайт, страниците, които разглеждате в рамките на Уеб сайта, добавките на Вашия браузър и широчината и височината на последния, IP адрес, типа и езика на браузъра, броя посещения и адресите на съответния Уеб сайт, избора на език.

Потребителите използващи за вход Facebook, предоставят своите имена и имейл, когато разрешат на Facebook да ги свърже със страницата на Уеб сайта. 

Ние съхраняваме Вашите лични данни за най-късия период който ни е необходим, за да изпълним изискванията на законите и нашите бизнес цели. Може да пазим личните Ви данни и за по-дълъг период ако се изисква от закон или за легитмни бизнес цели, ако не е забранено от закона.


III. Използване на лични данни и пренос на данни до трети лица

Всички данни получени от потребителите на Уеб сайта се обработват като лична информация и не се преотстъпват на трети лица.

В случай на поръчка за закупуване на стоки през нашия Сайт, ние предаваме Вашите лични данни на наши контрагенти (банки, куриери и др.), участващи в обработката на Вашата поръчка, единствено до изискваната и позволена от закона степен. Ние предоставяме на тези фирми само необходимите им лични данни за предоставяне на съответните услуги. Фирмите са задължени да осигурят поверителност на информацията и нямат право да я използват за каквато и да е друга цел.

В случай на предоставяне на клиентска поддръжка, ние използваме Вашите данни за улесняване на връщането или замяната на продукти, за отговор на въпроси или оплаквания, за извършване на клиентски проучвания и изпращане на награди, за откриване и предотвратяване на измами и за други цели, описани в настоящите Правила за поверителност. 

По отношение на наши контрагенти куриерски компании, споделяме – Вашите имена, телефонен номер, адреси, пощенски код, избор на куриерски офис.

По отношение на платежни системи и банки, когато извършите плащане с карта или еPay.bg/Paypal акаунт, ние не споделяме номерът на Вашата дебитна или кредитна карта, тъй като той се въвежда от Вас лично в сигурна платежна страница на оператора, и ние нямаме достъп и не я записваме в нашия онлайн магазин. В случай на рекламации, Вие лично предоставяте номера на банковата ви сметка, единствено и само за целите на рекламация.

По отношение на социални медии, като Facebook и Google, ние споделяме информация, която е въведена и предоставена от Вас.

По отношение на софтуерна компания Mirchev Ideas Ltd., в ролята на разработчик и хостинг доставчик на платформата за онлайн магазини Селитон, ние предоставяме единствено информация, която е въведена и предоставена от Вас.

По отношение на трети страни, които са наши партньори, ние предоставяме единствено информация, която е въведена и предоставена от Вас.

За да функционира правилно нашият уебсайт и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на уебстраницата - Facebook login, Google+ login, Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Pixel, Facebook Event Tracking, Google Remarketing Dynamic Product Feed, Zopim Chat

В случай, че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия сайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.

Можем да използваме или разкриваме предоставената от Вас информация  и лични данни в случаите, когато сме били надлежно призовани от съответните органи.

Можем да използваме или разкриваме предоставената от Вас информация и лични данни, включително съдържанието на Вашите комуникации в нашия уеб сайт или магазин, единствено в случай на законосъобразни искания или съдебен процес.


IV. Защита на лични данни

Дружеството използва съответните технически и организационни средства, за да защити Вашите данни от злоупотреба, загуба, повреждане или неразрешен достъп, промяна или изтриване. 

По всяко време, може да получите съдействие за упражняване на Вашите права.

Мерките ни за сигурност се изпитват и подобряват непрекъснато, съгласно техническия прогрес и организационните възможности.


V. Достъп до лични данни

С регистрацията си в нашият сайт, всеки потребител създава свой Личен профил, чрез който може да добавя или редактира подадената информация. Всеки потребител има постоянен достъп до предоставената информация в своя Личен профил. Изписвайки имейла, с който се е регистрирал, всеки потребител може да промени както паролата, така и посочените в Личния му профил данни.


VI. Бисквитки (Cookies)

В някои секции на нашия Интернет сайт използваме cookies, за да наблюдаваме предпочитанията на нашите посетители, за да улесним престоя Ви в нашия сайт и за да можем да внасяме съответните корекции и подобрения. Cookies не са вируси и следователно не представляват каквато и да било заплаха за вашия компютър. Cookies представляват алфанумерични идентификатори, които ние прехвърляме на твърдия диск на вашия компютър, което помага на нашите сървъри да разпознаят Вашия компютър, когато ни посетите отново, за да Ви бъде по-лесно да навигирате из нашия Интернет сайт и да можете да оползотворите максимално посещението си. Бисквитките са малки текстови файлове, които се записват в паметта на уеб браузера или устройството, което ползвате, за да посетите нашия Seliton-базиран онлайн магазин. 

Ние използваме бисквитки, разпределени в следните категории:

- За опериране на сайта – без тези сайта няма да може да оперира коректно и Вие няма да можете ползвате поръчковия процес;

- За проследяване на работата на сайта;

- Реклами и за таргетиране;

Първите два вида бисквитки са ни необходими, а от третия вид бисквитки може да се откажете използвайки следните сайтове:

http://www.youronlinechoices.eu/

http://www.aboutads.info/choices

В менюто Помощ на лентата с инструменти на повечето браузъри е посочен начинът, по който Вашият браузър приема или отхвърля нови cookies или начинът, по който Вашият браузър Ви съобщава кога получавате нова cookie, без значение кое счетете за по-удачно.


VII. Информация, изменение и изтриване на лични данни

Всеки потребител може по всяко време да отправя до нас запитване в писмена форма, относно това кои от личните му данни ползваме, съхраняваме и обработваме. За всяко едно от Вашите права може да отправите писмено запитване до нашия пощенски адрес или email адрес.

В отговор на такова запитване ние ще изпратим необходимата информация и ще уважим всяко желание за изменение, поправка или изтриване на лични данни.

Всеки потребител на Уеб сайта има възможност да се свърже с длъжностното лице по защита на личните данни в писмена форма чрез изпращане на съобщение с тема „На вниманието на длъжностното лице по защита на личните данни“ на всички форми за контакт на сайта и Дружеството, както следва:

Имейл:  info@galidora.com

Адрес за кореспонденция: "Галидора“ ЕООД ЕИК 205711898, гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 426А, вх.Б, ап. 36. 


VІІІ. Промени в настоящите Правила за поверителност

Дружеството си запазва правото по всяко време да актуализира тези Правила за поверителност, с оглед повишаване адаптиране на нови механизми и прилгане по-високи стандарти на защита.

Всички промени са публикувани на интернет страницата ни https://www.galidora.com/, за да може всяко заинтересовано лице да има неограничен достъп до тях. 


Последна промяна: 12.06.2019 г.


Ако не сте съгласни с който и да е въпрос по отношение на Вашите лични данни имате право да подадете оплакване към службата за защита на личните данни във Вашата държава. За България моля да се обърнете към "Комисия за защита на личните данни".


Надзорен орган: 

Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" No 15, 

тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg 

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Нови продукти

Най-продавани