Консултантски услуги

 

  • Консултация

В работата си всеки човек и бизнес се сблъсква с различни и понякога сериозни препятствия. Обикновено те са свързани с конкретен проблем, който засяга интересите на много и различни заинтересовани страни. Много често този проблем има организационен, управленски, финансов, счетоводен, данъчен, законодателен или друг аспект, който заинтересованите срани не успяват да идентифицират и съответно да намерят решение.

Целта на консултацията е да предостави независимо мнение за конкретен проблем и да подпомогне вземането на адекватно управленско решение основано на професионализъм и опит, уважавайки всички заинтересовани страни и позволяващ по най-добър начин да бъдат защитени интересите на фирмата.

 

 

  • Обучение.

За да се развива всеки човек и бизнес трябва да се обучава и трупа опит чрез прилагане на наученото. Основен метод за надграждане на знания и умения е обучението.

Ние можем да предложим, както индивидуално за конкретна позиция или управленски състав, така и групово обучение на експерти, длъжностни лица или целият персонал по определени ключови за фирмата въпроси и проблеми свързани с различни аспекти като вътрешен контрол и управление, бизнес процеси и политика, информационни процеси и политики, бизнес етика, бизнес преговори, работа с клиенти на фронт офис и обслужване по телефон, конкретни процедури и/или бизнес процеси.