GDPR

„Всеки има право на зачитане на личния и семеен живот, на дома и на кореспонденцията си“, това е основната линия на Европейската конвенция за правата на човека от 1950 г.

Със своите политики и правила, Европейският съюз се стреми да осигури защитата на това право чрез приемане на законодателство, което да опазва правото на лично пространство за всеки. В синхрон с това ЕС през 1995 г. прие Европейската директива за защита на данните установявайки минимални стандарти за поверителност и сигурност на данните. През 2016 г., ЕС прие GDPR регламент (закон) за поверителност и сигурност на личните данни на всички в ЕС, който влиза в сила от 25.05.2018 г.

Неговото създаване възникна като необходимост поради множеството нараснали нарушения и злоупотреби с личните данни на хората и нарушаването на правото на лично пространство и конфиденциалност особено с навлизането на Интернет, онлайн банкирането и новите технологии.

Той включва много изисквания насочени към организациите както в ЕС, така и по целият Свят, както и тежки глоби и санкции в размер на милиони евро, срещу тези лица и фирми, които не спазват неговите стандарти. Той е насочен както към големите корпорации, малките и средни предприятия (МСП), така и към неправителствени, формални и неформални организации.

Ако имате нужда от помощ в областта на оценка, изграждане или надграждане на GDPR политика,

  • Ние можем да ви помогнем да разберете къде да насочите вашите усилия за спазване на GDPR.
  • Предлагаме съвети относно документите и инструментите за поверителност, които биха намалили рисковете при работа с лични данни.
  • Имаме удоволствието да ви предоставим качествена услуга по цялостна оценка, анализ и изготвяне на цялостна фирмена GDPR политика за справяне с конкретните предизвикателства поставени от Eвропейският регламент за поверителност и сигурност на личните данни.
  • Нашият екип е изграден от висококвалифицирани и сертифицирани експерти и следи всички нововъведения по отношение на GDPR и ще ви предостави качествени и своевременни тълкувания съобразени с най-новите и най-добрите практики.

Не се колебайте да се свържете с нас!