Няма по-ценно от здравето!
Старите българи са казали „Вашата храна е вашето лекарство и вашето лекарство е вашата храна!“
Най-важно за здравето са чисти и здравословни храна, витамини, протеини, минерали и др. Те подсигуряват добър имунитет и естествена борба на организма с вируси, инфекции и патогени. Преработените и изкуствени храни възпаляват и дразнят стомаха, който е 80 % от нашата имунна система.
Добрата храна е добър живот! Погрижете се за това!