Условия за ползване на сайта

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Този уебсайт е собственост на Галидора ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. София, пощ. код 1000, ж.к. Младост 4, бл. 426А, вх. Б, ет. 6, ап. 36, вписано в Търговския регистър с ЕИК 205711898,  телефон за контакт: 0888 92 89 79, имейл: info@galidora.com.

Цялото съдържание на уебсайта е предмет на авторски права, принадлежащи на Дружеството. Копирането или свалянето на информация от сайта не прехвърля авторските права за тази информация. Използването, копирането и разпространението на каквато и да била част от съдържанието на сайта, без писменото съгласие на Дружеството е забранено. Всички снимки, търговски марки, лого и друга информация публикувана на този уебсайт, не може да бъде използвано без изричното съгласие на Дружеството.

Съдържанието на този сайт може да бъде променяно самостоятелно по всяко време от Дружеството.

Дружеството си запазва правото по всяко време да актуализира тези правила, с оглед повишаване на качеството на предлаганите стоки и услуги и прилагане по-високи стандарти за обслужване на клиенти и автори.

Всички промени са публикувани на интернет страницата https://www.galidora.com/ и всяко заинтересовано лице има неограничен достъп до тях.

Последни промени: 08.12.2019 г.